Człowiek Corporate Governance

W 2011 roku zainicjowano cykl wydarzeń pod nazwą Konferencja Rada Nadzorcza – obecnie największego wydarzenia corporate governance w Polsce.

Od 2015 roku w ramach Konferencji wręczane jest wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”.

Ideą wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. 

Dotychczasowi wyróżnieni:
2021 – Monika Marcinkowska

2020 – Krzysztof Grabowski
2019 – Agnieszka Słomka-Gołębiowska
2018 – Raimondo Eggink
2017 – Agnieszka Gontarek
2016 – Wiesław Rozłucki
2015 – Andrzej S. Nartowski

Kapituła Wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2020/2021”:

  • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Człowiek Corporate Governance 2019, Przewodnicząca Kapituły
  • Zbigniew Błaszczyk – Tax-US
  • Raimondo Eggink – Człowiek Corporate Governance 2018
  • Agnieszka Gontarek – Człowiek Corporate Governance 2017
  • Patryk Kuzior – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Miasta Dąbrowa Górnicza
  • Andrzej S. Nartowski – Człowiek Corporate Governance 2015
  • Wiesław Rozłucki – Człowiek Corporate Governance 2016
  • Piotr Rybicki – NadzórKorporacyjny.pl, inicjator wyróżnienia Człowiek Corporate Governance

W tym roku wyróżnienie zostało przyznane 22 kwietnia 2021 r.