Prelegenci

Udział w XI Konferencji Rada Nadzorcza potwierdzili (w kolejności alfabetycznej):
Dominik Biel – biegły rewident, Partner, dział audytu UHY ECA
Agnieszka Baklarz – Dyrektor Departamentu Kontroli w Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dr nauk ekonomicznych
Marcin Barłog – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Jarosław Dac – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Monika Kaczorek – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, prawnik w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Michał Masłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Milena Olszewska-Miszuris – ACCA, CFA, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Członkini Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie
Filip Ostrowski – Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Michał Rogatko
Marzena Rosler-Borakiewicz – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”
Roman Seredyński – biegły rewident, Partner zarządzający UHY ECA, dr nauk ekonomicznych
Jakub Wojnarowski – Dyrektor Zarządzający ACCA Polska
Piotr Woźniak – biegły rewident, ACCA, Partner zarządzający, dział audytu UHY ECA