Prelegenci

Udział w XI Konferencji Rada Nadzorcza potwierdzili (w kolejności alfabetycznej):
Agnieszka Baklarz – Dyrektor Departamentu Kontroli w Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dr nauk ekonomicznych
Marcin Barłog – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Dominik Biel – biegły rewident, Partner, dział audytu UHY ECA
Jarosław Dac – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Filip Gorczyca – biegły rewident, ACCA, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, członek rad nadzorczych spółek giełdowych
Krzysztof Grabowski – Człowiek Corporate Governance 2020, dr nauk prawnych, niezależny ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego
Maja Jabłońska – radca prawny, counsel w Grant Thornton
Krzysztof Jajuga – Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prezes CFA Society Poland
Monika Kaczorek – Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Piotr Karlik – adwokat, dr nauk prawnych, prawnik w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Rafał Kozłowski – CFO PKO Banku Polskiego w latach 2018-2021, członek rad nadzorczych
Michał Masłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Milena Olszewska-Miszuris – ACCA, CFA, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Członkini Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie
Filip Ostrowski – Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Michał Rogatko – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, praktyk w radach nadzorczych
Marzena Rosler-Borakiewicz – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”
Roman Seredyński – biegły rewident, Partner zarządzający UHY ECA, dr nauk ekonomicznych
Piotr Woźniak – biegły rewident, ACCA, Partner zarządzający, dział audytu UHY ECA