Program

27 października 2021 r.

10.00 Rozpoczęcie XI Konferencji Rada Nadzorcza

10.10 Wystąpienie inauguracyjne – dr Krzysztof Grabowski

10.30 Rada nadzorcza – punkt widzenia analityków finansowych i inwestorów – prof. Krzysztof Jajuga

10.45 Co czeka rady nadzorcze w 2022 roku – felieton Piotra Rybickiego

11.00 KSH w gąszczu pytań (i odpowiedzi) 2.0 (Filip Ostrowski, Marcin Barłog, Piotr Rybicki)

12.00 Współpraca dyrektora finansowego z radą nadzorczą (Filip Gorczyca, Rafał Kozłowski, Piotr Rybicki)

13.00 Rola rad nadzorczych w firmach rodzinnych – praktyczne przykłady z życia i korzyści z powołania profesjonalnej rady nadzorczej (Maja Jabłońska)

14.00 Szacunki księgowe – czyli o trudnej sztuce rozmów biegłych rewidentów z interesariuszami (Piotr Woźniak, Dominik Biel)

15.00 Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów (Agnieszka Baklarz, Barbara Misterska-Dragan, Monika Kaczorek, Jarosław Dac, Roman Seredyński, Piotr Rybicki)

16.00 Fikcyjna odpowiedzialność rad nadzorczych – czy na pewno? Rozmowa z Piotrem Karlikiem

Prelekcje dodatkowe (od godz. 17.00 na kanale YouTube Nadzór Korporacyjny)

– Sygnalista z perspektywy rady nadzorczej i pracowników nadzoru właścicielskiego (Marzena Rosler-Borakiewicz)
– Jak być niezależnym członkiem rady nadzorczej i nie zwariować? (Piotr Rybicki, Milena Olszewska-Miszuris)
– Rady nadzorcze oczami inwestorów indywidualnych (Michał Masłowski)
– Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem (Michał Rogatko)